Skarbnik Województwa Dolnośląskiego
Elżbieta Berezowska

tel. 71 776-93-62, pok. 215

 

 

 

Zgodnie z zapisem art. 44 ust. 1  ustawy o samorządzie województwa Sejmik województwa powołuje i odwołuje skarbnika województwa na wniosek marszałka województwa, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
Pozycje prawną Skarbnika Województwa reguluje także ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 54 ust.  1 w myśl którego jest on głównym księgowym jednostki odpowiedzialnym m.in. za:

  1. prowadzenia rachunkowości jednostki;
  2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3. dokonywania wstępnej kontroli:
    • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
    • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

Skarbnik województwa uczestniczy w pracach oraz obradach zarządu województwa i sejmiku województwa z głosem doradczym. Skarbnikowi Województwa Dolnośląskiego podlega bezpośrednio Departament Budżetu i Finansów.
Skarbnik Województwa zgodnie z § 7 uchwały Nr 22/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza jest głównym księgowym budżetu województwa. Podlega jej Departament Budżetu i Finansów.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skarbnik Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Finansów i Rachunkowości
Informację opublikował:Wojciech Kamiński
Data publikacji:06.08.2008 11:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Nowak
Data aktualizacji:14.12.2010 11:44