Urząd

 

Urząd Marszałkowski jest aparatem pomocniczym do realizowania zadań Zarządu Województwa określonych w ustawie o samorządzie województwa, Statucie Województwa Dolnośląskiego, ustawach szczególnych oraz aktach wydanych w celu wykonania tych ustaw. Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu uchwalony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego określa organizację oraz zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w szczególności określa podział Urzędu na Departamenty i Wydziały, a także określa kompetencje Departamentów. 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd
Podmiot udostępniający informację:Wydział Wdrażania technologii Informacyjnych
Informację opublikował:Anna Serkis
Data publikacji:23.03.2009 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Bąk
Data aktualizacji:06.03.2018 15:16