Dział Dziedzictwa Kulturowego
Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław


Do zadań Działu Dziedzictwa Kulturowego należy w szczególności:
 

 1. Udział w przygotowywaniu i realizacji strategii polityki kulturalnej prowadzonej przez Samorząd Województwa;
 2. Przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku i Zarządu w zakresie procedur i trybów rozpatrywania wniosków w zakresie zadań dot. ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego;
 3. W ramach Programu opieki nad zabytkami Województwa Dolnośląskiego prowadzenie działań wynikających z zadań realizowanych przez Dział;
 4. Opiniowanie wniosków o objęcie patronatem Marszałka Województwa przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego;
 5. Opracowywanie niezbędnych dokumentów w ramach planowania i realizacji budżetu w dziale 921 w zakresie pozostającym w kompetencjach Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy;
 6. Przygotowywanie wieloletniej prognozy finansowej województwa w ramach kompetencji Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy;
 7. Współpraca merytoryczna przy realizacji projektów w obszarze dziedzictwa kulturowego związanych z prowadzoną przez Województwo współpracą międzynarodową;
 8. Współpraca z właściwym do spraw kultury ministerstwem, instytucjami oraz innymi podmiotami;
 9. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych wobec beneficjentów dotacji na realizację zadań publicznych;
 10. Opracowywanie i wdrażanie założeń rozwoju sektora dziedzictwa kulturowego regionu w oparciu o analizy i strategie;
 11. Przygotowywanie, realizacja i rozliczanie umów zawartych pomiędzy Województwem Dolnośląskim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami realizującymi zadania w zakresie pozostającym w kompetencjach Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy.
   

(na podstawie Zarządzenia nr 44/2020 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy).

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Działu Dziedzictwa Kulturowego
Podmiot udostępniający informację:Kultury
Informację opublikował:Aleksandra Kowalska
Data publikacji:14.08.2020 08:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Kowalska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Kowalska
Data aktualizacji:14.08.2020 13:22