Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 

Na mocy uchwały nr I/5/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2018 r. na stanowisko Marszałka Województwa Dolnośląskiego został wybrany Cezary Przybylski. Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Marszałek województwa:

 1. organizuje pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje województwo na zewnątrz. Do spraw bieżących w szczególności zalicza się:
  • programowanie pracy zarządu,
  • przygotowanie materiałów na posiedzenie zarządu,
  • rozdzielenie pracy pomiędzy członkami zarządu,
  • zapewnienie informacji o pracy zarządu;
 2. w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne marszałek województwa podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu województwa. Czynności podjęte w tym trybie wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu województwa;
 3.  jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
 4. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Marszałek województwa może upoważnić wicemarszałków, pozostałych członków zarządu województwa, pracowników urzędu marszałkowskiego oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa wyżej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Marszałek
Podmiot udostępniający informację:Departament Marszałka
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:12.03.2010 09:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Bąk
Data aktualizacji:20.11.2018 12:38