Edukacja i Nauka w Województwie

 

Samorząd województwa zgodnie z  art. 14 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie m.in.: edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego.
Zadaniami z tego obszaru w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zajmuje się Wydział Edukacji i Nauki. Zgodnie z § 20 i § 22 Statutu Województwa Dolnośląskiego Sejmik powołuje komisje stałe w tym Komisje Kultury, Nauki i Edukacji do jej właściwości w szczególności należy: współudział w zachowywaniu wartości środowiska kulturowego i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, wspieranie rozwoju kultury, nauki i współpraca między sferą nauki i gospodarki, inicjowanie działań na rzecz rozwoju i wspieranie edukacji publicznej, promowanie regionalnych osiągnięć naukowych.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Edukacja i Nauka w Województwie
Podmiot udostępniający informację:Departament Marszałka
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:22.03.2010 13:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Nowak
Data na dokumencie:22.03.2010
Informację aktualizował:Paweł Rabczuk
Data aktualizacji:25.01.2012 10:15