Obszary Wiejskie i Rolnictwo

 

Samorząd województwa zgodnie z art. 14 ust.  1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie m.in.: modernizacji terenów wiejskich. Regulacja tego obszaru zawiera także ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64 poz. 427 z póź. zm.).

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obszary Wiejskie i Rolnictwo
Podmiot udostępniający informację:Departament Marszałka
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:01.04.2010 09:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.04.2010
Informację aktualizował:Andrzej Soliński
Data aktualizacji:18.08.2020 12:15