Współpraca z Zagranicą

W myśl art. 172 Konstytucji RP "jednostka samorządu terytorialnego ma prawo przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw". Przepis ten odpowiada treści art. 10 ust. 2 i 3 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.

Tryb współpracy zagranicznej województwa określa m.in. rozdział 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. stanowiąc w art. 75, iż  Sejmik województwa uchwala, bezwzględną większością ustawowego składu, "Priorytety współpracy zagranicznej województwa" określające: główne cele współpracy zagranicznej, priorytety geograficzne przyszłej współpracy oraz zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych (art. 75 i art. 77), przy czym czyni to za zgodą Ministra Spraw Zagranicznych.
Do zadań zarządu województwa należy "organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi" (art. 41, ust. 2, pkt. 5). Województwo nie prowadzi więc polityki zagranicznej, która pozostaje w kompetencji rządu; samorząd wojewódzki prowadzi współpracę zagraniczną. Szczegółowe zasady przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych zawiera ustawa z 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. Komórką właściwą merytorycznie do wykonywania zadań z wyżej wymienionego obszaru jest w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Wydział Współpracy z Zagranicą.

 

Informacje dotyczące współpracy z zagranicą Województwa Dolnośląskiego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Współpraca z zagranicą
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:28.10.2008 15:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Panenka
Data aktualizacji:18.09.2020 08:02