Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego

 

 

Zarząd województwa jest organem wykonawczym.  W jego skład wchodzi 5 osób: marszałek, dwóch wicemarszałków i dwaj członkowie zarządu.

 

Na mocy uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2018 r. został wybrany Zarząd Województwa Dolnośląskiego w składzie:

 • Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego (uchwała)
 • Grzegorz Macko - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego (uchwała)
 • Marcin Krzyżanowski  - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego (uchwała)
 • Paweł Wybierała - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego (uchwała)
 • Tymoteusz Myrda - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego (uchwała)

 

Zarząd Województwa jest wybierany przez Sejmik Województwa. Zarząd wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

 

Do zadań zarządu województwa należy w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
 2. gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo,
 3. przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
 4. przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie,
 5. organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
 6. kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników,

 

Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa.

 

Skarbnik województwa uczestniczy w pracach oraz obradach zarządu województwa z głosem doradczym.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Golański
Data publikacji:31.10.2008 18:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Katarzyna Kozdrowska
Data aktualizacji:03.07.2020 12:34