OCHRONA ŚRODOWISKA

 Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa   (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie ochrony środowiska.

 

 

 1. Wydział Środowiska
 2. Zadania Wydziału Środowiska
 3. Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska
 4. Informacje i obwieszczenia
 5. Pozwolenia zintegrowane
 6. Plany i programy ochrony środowiska oraz ich aktualizacje
 7. Mapy akustyczne
 8. Zaświadczenia o stanie uregulowania zobowiązań sprawozdawczych i finansowych z tytułu opłat środowiskowych
 9. Opłaty, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska
 10. Gospodarka odpadami
 11. Odpady komunalne
 12. Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
 13. Przedsięwzięcia realizowane w ramach dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 14. Inne >>>więcej informacji
 15. Udostępnianie informacji o środowisku
 16. Informacja na temat likwidacji 4 mogilników zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego 
 17. Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie określenia czy dane urządzenie zawiera PCB
 18. NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
 19. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
 20. Interpretacje przepisów w zakresie ochrony środowiska
 21. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach 
 22. Opakowania i odpady opakowaniowe. Opłata produktowa
 23. Produkty. Opłata produktowa
 24. OPŁATA RECYKLINGOWA za torby na zakupy z tworzywa sztucznego
 25. REJESTR BDO
 26. Bezpłatne SZKOLENIA
 27. Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami dotycząca konieczności dostosowania posiadanych decyzji
 28. OBWODY ŁOWIECKIE
 29. Udostępnianie informacji o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne
 30. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica (PZ 22/2005 ze zm.) - wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
 31. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów - wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Składowiska Odpadów Przemysłowych Biechów III
 32. Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most wraz z Kwaterą Południową do rzędnych zapór 195 m n.p.m. (bez załączników)

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ochrona środowiska
Podmiot udostępniający informację:Departament Marszałka
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:24.01.2018 14:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Migniewicz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:02.10.2020 13:02