Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2020 12:34 DR-T.I Zasady sanitarne egzaminu na uprawnienia przewodnika turystycznego związane z COVID-19
08.10.2020 08:52 DS-R.II Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – integracja seniorów przez ruch i zajęcia edukacyjne”
08.10.2020 08:48 DS-R.II Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Senior – lider lokalnej społeczności osób starszych”
08.10.2020 08:13 DR-S Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Puchar Aglomeracji Wałbrzyskiej w Mini Siatkówce Dziewcząt”
07.10.2020 11:34 DR-S Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Arcymistrzowski Festiwal Szachowy Kobiet im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej”
01.10.2020 08:30 DR-T.I Trasa egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego sudeckiego kl. III w dniach 17-18.10.2020r.
01.10.2020 08:29 DR-S Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „ Dolnośląska Strefa Aktywności i Zdrowia. 1 Atrakcje Księżańskiego Parku Krajobrazowego. 2 Jeziorko Daisy na Szlaku”
30.09.2020 13:24 DR-S Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Ogólnopolski turniej piłki ręcznej kobiet „Organizacja XXVIII Mistrzostw Polski Seniorek w zapasach kobiet”
07.09.2020 12:27 DR-T.I Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III 15,17-18.10.2020
25.08.2020 08:24 DR-T.I Zasady sanitarne i zasady egzaminu praktycznego dla kandydatów na przewodnika górskiego sudeckiego
21.08.2020 12:28 DR-T.I Trasa egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego sudeckiego kl. III w dniach 5-6.09.2020
20.08.2020 12:06 DR-S Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski Seniorów w łucznictwie”
20.08.2020 11:59 DR-S Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
14.08.2020 14:49 DR.T Trasy egzaminacyjne 29-30.08.2020 dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich
06.08.2020 10:11 INFORMACJA O PRZYJĘCIU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PODSUMOWANIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
30.07.2020 10:40 DS-R-II Powołanie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2020-2023
06.07.2020 09:03 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu aktualizacji programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 2017-2030”
03.07.2020 12:22 DR-T.I Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III 4-6.09.2020
03.07.2020 12:19 DR-T.I LISTA JUŻ ZAMKNIĘTA Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III 28-30.08.2020
03.07.2020 11:50 Plan rozwoju infrastruktury transportowej w województwie dolnośląskim z perspektywą do 2030
08.06.2020 15:44 DS-R-II Głosowanie na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe
22.04.2020 11:50 Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
21.04.2020 09:52 DR-T.I Odwołanie egzaminu na uprawnienia przewodnika górskiego - sudeckiego 5-7.06.2020
23.03.2020 11:47 DS-R-II Ogłoszenie Marszałka Województwa - Zmiany sposobu i terminu składania dokumentów dotyczących zgłaszania kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji
13.03.2020 10:09 DR-T.I Odwołanie egzaminu na uprawnienia przewodnika górskiego sudeckiego kl. III 3 - 5 kwietnia 2020 r.
03.03.2020 08:44 DS-R Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
26.02.2020 13:43 DR-T.I Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III
17.02.2020 13:07 DR-T.I Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III dla kandydatów, kończących kurs zorganizowany przez Mieczysława Janusa – Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „RELAX w Wałbrzychu oraz Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
14.02.2020 10:26 DOW-O Zaktualizowana lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 26 lipca do 9 września 2019
30.01.2020 08:03 DR-T.I ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów/autokarów wraz z kierowcą na terenie Polski

1 2 3 4 5 6 następna