Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2019 13:46 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych z zakresu obsługi arkuszy kalkulacyjnych programu MS Excel dla pracowników UMWD, w tym zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 (w ramach 2 zadań)
19.06.2019 15:16 DU-K Informacja o zamówieniu publicznym na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracownic i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
11.04.2019 14:01 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie 6 szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
11.04.2019 13:53 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego jako zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu województwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym i kolejowym, Postępowanie administracyjne.
03.01.2019 14:32 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Skuteczne zarządzanie instytucją publiczną
29.06.2018 12:02 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę obejmującą przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu Prawo geologiczne i górnicze
04.06.2018 09:29 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę obejmującą przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu oceny stanu fitosanitarnego drzew pt. „Ocena stanu drzewa w aspekcie zagrożenia jego wywrotem lub złomem”
27.02.2018 10:24 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych z zakresu obsługi arkuszy kalkulacyjnych programu MS Excel oraz zakresu MS Word dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w tym zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w ramach 3 zadań)
14.02.2018 12:29 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego "Radzenie sobie z trudnym Klientem w administracji publicznej, sztuka asertywności"
13.02.2018 11:53 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego: „Europa a kraje Bliskiego Wschodu – różnice kulturowe”
08.02.2018 10:56 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu: Przygotowanie i realizacja badań ewaluacyjnych w praktyce – najważniejsze zagadnienia
08.02.2018 10:53 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu: Produkty projektów EFS dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – zasady tworzenia zasobów cyfrowych oraz kontroli produktów projektów EFS
28.06.2017 13:02 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
17.05.2017 08:23 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
02.05.2017 11:49 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu: Produkty projektów EFS dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – zasady tworzenia zasobów cyfrowych oraz kontroli produktów projektów EFS
27.03.2017 10:59 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: Zmiany przepisów z zakresu ochrony środowiska, Nowe prawo geologiczne i górnicze, Nowelizacja ustawy prawo wodne, Kodeks postępowania cywilnego
23.03.2017 13:27 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 - Podatek od towarów i usług, Kwalifikowalność kosztów, Kontrola trwałości, Pomoc publiczna.
23.03.2017 13:21 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 - Postępowanie administracyjne z zakresu wydawania decyzji administracyjnych, Zamówienia publiczne po nowelizacji.
23.03.2017 13:09 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 - Zasada równości szans i niedysktyminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach EFS i EFRR (II panele)
02.03.2017 14:12 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
27.10.2016 08:37 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu obsługi arkuszy kalkulacyjnych programu MS Excel 2007 z uwzględnieniem MS Excel 2010 dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020 oraz pozostałych pracowników Urzędu.
18.08.2016 15:17 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
02.08.2016 13:47 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie i organizację szkolenia zamkniętego z zakresu etyki zawodowej oraz podniesienia świadomości ekologicznej pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
18.07.2016 10:29 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu obsługi arkuszy kalkulacyjnych programu MS Excel 2007 z uwzględnieniem MS Excel 2010 dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
24.06.2016 09:06 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
06.04.2016 10:11 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu: Podatek od towarów i usług w kontekście kwalifikowalności w projektach dofinansowanych z EFRR i EFS (szkolenie realizowane w ramach II paneli)
18.02.2016 11:47 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
18.08.2015 15:06 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie i organizację szkolenia zamkniętego z zakresu zapobiegania zachowaniom mobbingowym w miejscu pracy, a także wsparcia komunikacji i współpracy w zespole połączonego z programem edukacji ekologicznej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
27.03.2015 14:28 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD: zaangażowanych we wdrażanie RPO w ramach PT RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz zaangażowanych w realizację POKL 2007-2013.
12.08.2014 08:52 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie i organizację szkolenia zamkniętego z zakresu komunikacji i współpracy w zespole połączonego z programem edukacji ekologicznej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

1 2 3 4 5 następna