Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków, powołany do realizacji kompetencji Zarządu, w tym w szczególności Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
  • Urząd działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz Statutu Województwa Dolnośląskiego.
  • Kierownikiem urzędu, a zarazem zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
  • Siedzibą Urzędu jest miasto Wrocław.
  • Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i zadania jego poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
województwo Dolnośląskie

tel: 71 776 90 53
e-mail: umwd@dolnyslask.pl
www:  www.umwd.dolnyslask.pl